...
 
 
 

 VISIE:
In die PreprimÍre skool Woel en Werskaf word kleuters sinvol voorberei om as gebalanseerde volwassenes hulle roeping in Suid-Afrika na te kom.

MISSIE:
In die PreprimÍre skool Woel en Werskaf:

  • dien die Bybel as rigsnoer vir alle aktiwiteite;

  • sal geen diskriminasie ten opsigte van ander gelowe toegelaat word nie.

  • is Afrikaans die medium waardeur groepsonderrig plaasvind en Afrikaans en Engels die medium waardeur individuele kommunikasie plaasvind;

  • word daarna gestreef om aan alle kleuters geborgenheid te verskaf in Ďn beskermde, veilige omgewing;

  • word gestreef na hartlike samewerking tussen ouers, onderwysers en die gemeenskap;

  • vind opvoedende onderrig op informele wyse plaas ooreenkomstig die vlak van die kleuter.

 
 

Aankomstyd vir alle groepe is vanaf 07:15 - 08:00.  Ouers kan kinders vanaf (12:30 - 13:30) kom haal.

'n Onderwyseres op vroeŽ- en laatdiens sal soggens om 07:00 by die skool wees en die middae tot 13:30 of 13:45 indien nodig. Moet assblief nie u kleuter voor 07:00 soggens alleen voor die hek laat nie. Die onderwyseres op vroeŽ diens sal stiptelik om 07:00 die hek oopsluit.

Ons doen 'n dringende beroep op u, om u asb. by bogenoemde tye te hou, omdat dit die algemene roetine en dissipline in die skool baie vergemaklik. Kleuters moet deur hul ouers by die skool besorg en afgehaal word.

Ter wille van u kleuter se veiligheid en as deel van ons noodplan, moet u ons te alle tye laat weet indien 'n ander persoon (as oorspronklik gereŽl) u kleuter by die skool kom haal. Hierdie reŽling moet verkieslik skriftelik gedoen word.

 
     
     
       
       
       
       
       
 
 

(a) NASORGSENTRUM en VAKANSIEPROGRAM:

Ons skool beskik ook oor 'n Nasorgsentrum wat namiddae en vakansies deur bekwame personeel behartig word. Ouers is ook welkom om per geleentheid van diť diens gebruik te maak. Vir meer besonderhede skakel mev.

Hettie Steenkamp by 018 290 9449 of 082 964 6363

 

 
   

(b) TROMPOPPIES:

Slegs Gr.R dogtertjies kan hieraan deelneem.

Dit word deur Ďn personeellid van die skool aangebied. Meer besonderhede word later aan die betrokke ouers uitgestuur.

 
   

(c) KINDERKINETIKA:

Eenmaal per week bied M-graad PUK studente bewegingsaktiwiteite by die skool aan tydens vertrektyd. Vir meer inligting skakel asb.

Vir Barry Gerber by 072 581 9629 / 018 299 1773 of

 
 

(d) REKENAARKLASSE: Stimulus Maksima.

Skakel vir Letitia Els by 082 377 7728 vir meer inligting.

 
 

(e) KRIEKET:

Krieket afrigting word weekliks tydens vertrektye vir ons seuntjies aangebied.

Vir meer inligting skakel Ryno Bester 082 828 5457

 
   

(f) KIDDI BEAT:

Musieklessies in klein groepsverband word eenmaal per week tydens vertrektyd aangebied.

Skakel Grethe Uren 084 513 5098

 
   

(g) SPRAAKTERAPIE:

Elke Woensdagoggend tydens oggendure, besoek 'n spraakterapeut ons skool om kleuters met taaluitbreiding en ouditiewe persepsie ens. te help.

Skakel mev. Marianna Geel by 018-290 6658 vir meer inligting.

 
   

(h) ARBEIDSTERAPIE:

'n Arbeidsterapeut besoek ons skool weekliks op Dinsdae. Gesels gerus met u kleuter se klasonderwyseres hieroor. 

Skakel Riana van Romburg by: 018 2931807 of 082 855 5535

 
 

(i) RITMIESE GIMNASTIEK:

Ritmiese gimnastiek word weekliks tydens vertrektye aangebied. 

Skakel Ninette Duvenage by: 072 409 6779

 

(j) EXPERI-MAATJIES:

Hierdie wetenskap eksperimente lessies word slegs aan die Gr.R. kleuters gegee.

Skakel Mariette du Preez 082 550 8072

 

(k) Hokkie:

Natalie Steynberg by 071 671 7238

 
 

(l) Ruby: (Ruggakids)

Neels Brits 082 339 0751

 
   

(m) Dans: (CAT)

Corene Groenewald 082 496 8419

 
   

(n) Engels: (Active English)

Surina Schutte 072 566 9977

 
 
 
 
 

 

 

Tuisblad | Die skool | Nuus | Galery | Kontak Ons

 

 

Die web is ontwerp deur GSD Potch - Die web mense... - www.gsdpotch.com

 

Ons beveel aan dat u die web tuiste besigtig met: MS IE 7+ or Google Chrome 1.0 or  Mozilla 4.0]